Cancel Fullscreen


Προσεχείς Εκδηλώσεις

[-]
  • Παρασκευή 4-6 Μαΐου 2018, Αθήνα, 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής, Περισσότερα (external link)

Created by admin. Last Modification: Παρασκευή 23 of Μάρτιος, 2018 13:38:31 EET by admin.