Εφαρμογές Λογισμικού στην Εκπαίδευση


Κοζάνη, Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2010

Μεγάλο αμφιθέατρο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Κοίλα Κοζάνης)

Πρόγραμμα

10.00 – 10.30 Προσέλευση – Χαιρετισμοί

10:30-12:00 Πρώτη συνεδρία


«Το Εκπαιδευτικό Λογισμικό Γλώσσας Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού του Π.Ι.», Ρεβάνογλου Κατερίνα, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων (ΠΕ02) Ν. Φλώρινας – Μέλος της Ομάδας Δημιουργίας του Λογισμικού, Φιλολογική Επιμέλεια.
«Εκτέλεση Αλγορίθμων σε Ψευδογλώσσα μέσα στο Word και στο Excel», Βρακόπουλος Αθανάσιος, Καθηγητής Πληροφορικής Δ.Ε. (ΠΕ19), 2ο ΓΕΛ Κατερίνης.
«To like or not to like», Εκφράσεις «Πραγματικής Εικονικότητας» στην Εκπαίδευση και πέρα από αυτή, Παντελής Μπέλλης, Νηπιαγωγός με ειδίκευση στην Παιδαγωγική και τις ΤΠΕ.

12.00 – 12.30 Διάλειμμα για Καφέ

12:30-14:00 Δεύτερη συνεδρία


«Τα Comics που Μιλάνε», Κερκινοπούλου Ιωάννα, Σχολική Σύμβουλος Γερμανικής ΠΕ07
«Ο Ρόλος των Ακαδημαϊκών Κοινοτήτων στη Προώθηση του Ελεύθερου και Ανοιχτού Λογισμικού», Ευκολίδης Νίκος, Ακαδημαϊκή Κοινότητα Ανοιχτού Λογισμικού Δυτικής Μακεδονίας, http://www.acoswm.gr/
«Κριτήρια Επιλογής Λογισμικού», Τσιτσικλής Ιωάννης, Σχολικός Σύμβουλος Αγγλικής ΠΕ06 και Τσιτσικλής Δημήτριος (Πληροφορικός)


Οργανωτική Επιτροπή:

Ζαραφίδης Χαράλαμπος, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής (ΠΕ20)]
Μαρκόπουλος Νικόλαος, Υπ. Κέντρου ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δ/νσης Β’/θμιας Εκπ/σης Ν. Κοζάνης
Σαπαλίδης Κων/νος, Πρόεδρος Λέσχης Φίλων Ανοιχτού Λογισμικού Κοζάνης
Στυλιάδης Κων/νος, Υπ. Κέντρου ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δ/νσης Β’/ θμιας Εκπ/σης Ν. Φλώρινας και Γ.Γ. Σ.Ε.Π.Φ.
Τριανταφύλλου Χρήστος, Πρόεδρος Παραρτήματος Π.Ε. ΚΑ.Π. Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και Υπ. Κέντρου ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. Σερρών
Χρυσοχοΐδης Βασίλειος, Μαθηματικός, MSc στα Πολυμέσα, Πρόεδρος Σ.Ε.Π.Φ.


Συνδιοργάνωση:

Παράρτημα Π.Ε.ΚΑ.Π. Κεντρική και Δυτική Μακεδονίας
Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Ν. Φλώρινας (Σ.Ε.Π.Φ),
Λέσχη φίλων ανοιχτού λογισμικού Κοζάνης


Created by sophia. Last Modification: Τετάρτη 12 of Δεκέμβριος, 2012 11:44:37 EET by nektaris. (Version 4)

Επικοινωνία

Νεκτάριος Γκέκας
24630 55644

Χαράλαμπος Ζαραφίδης
24630 20366

plinetptol at dide.koz.sch.gr

Καραζάνου 7, 50200 Πτολεμαΐδα

Βοήθεια - Helpdesk
Δίκτυο & Υπηρεσίες ΠΣΔ
801 11 801 81

ΚεΠληΝεΤ Πτολεμαΐδας Κοζάνης
Ρομποτική - Δράσεις - Χάρτης