Εκτύπωση

Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής


Διήμερες επιμορφώσεις των υπευθύνων ΣΕΠΕΗΥ σύμφωνα με την 123334/Γ7 26-9-2008, Αίθουσα
Τηλεεκπαίδευσης Κε.Πλη.Νε.Τ. Πτολεμαΐδας, Δευτέρα 24/11/2008 και Τρίτη 25/11/2008.

Εκτός από την προγραμματισμένη τηλεεκπαίδευση θα γίνει και παρουσίαση - συζήτηση στην οποία θα συμμετέχουν και τα στελέχη του ΚεΠληΝεΤ Πτολεμαΐδας με θέματα που σχετίζονται με τις υπηρεσίες Π.Σ.Δ, Windows 2000 και 2003


Παρουσίαση ΣΕΠΕΗΥ

\\olympos\public\files-4-ΥπευθύνουςΣΕΠΕΗΥ\Ενότητα 1\Ενότητα 1.1


Εγκατάσταση Windows 2000 Server

Κατάτμηση δίσκων
IP ρυθμίσεις και πρωτόκολλα
Ονοματολογία

Εγκατάσταση Windows 2000 Pro

Κατάτμηση δίσκων
IP ρυθμίσεις και πρωτόκολλα

Ονοματολογία

Εγκατάσταση Active Directory στον εξυπηρετητή

Ρύθμιση υπηρεσίας DNS
Ανάθεση υποδικτύων στα sites του domain, για εφαρμογή σε σχολεία με πολλά ΣΕΠΕΗΥ
Σύνδεση των σταθμών εργασίας στο Domain
Δόμηση OUs από γραφικό περιβάλλον και τη γραμμή εντολών με έτοιμο script.
Δημιουργία πολιτικών ομάδων για χρήστες και σταθμούς εργασίας
i. Από γραφικό περιβάλλον
ii. Με εισαγωγή έτοιμων συνόλων ρυθμίσεων
iii. Αντίγραφα ασφαλείας πολιτικών
Πολιτικές Ομάδων για
i. Χρήστες
ii. Υπολογιστές
iii. Τα έγγραφά μου και Επιφάνεια Εργασίας
iv. Επιλογές ασφάλειας (Security Guide)
Διαχείριση Λογαριασμών
i. Διαχειριστικοί Λογαριασμοί
ii. Προσωπικοί Λογαριασμοί
iii. Κοινοί Λογαριασμοί
iv. Δημιουργία
1. Από γραφικό περιβάλλον
2. Από γραμμή εντολών (dsadd, ldifde, csvde)


Εργαλεία υποστήριξης και διαχείρισης

\\olympos\public\files-4-ΥπευθύνουςΣΕΠΕΗΥ\Ενότητα 3\Ενότητα 3.1
MMC consoles
Support Tools
Resource Kit Tools
Services
Event Logs

Απομακρυσμένη Πρόσβαση

Ενημερώσεις

Windows Update
Shavlik Netchk Limited

Διαμοίραση Κοινόχρηστων Πόρων

Αρχεία
Εκτυπωτές

ISA Server 2000

Εγκατάσταση
Διαμόρφωση
Έλεγχος ορθής λειτουργίας


ΣΕΠΕΗΥ με Windows Server 2003 – Windows XP Pro


Εγκατάσταση Active Directory στον εξυπηρετητή

Ρύθμιση υπηρεσίας DNS
Ανάθεση υποδικτύων στα sites του domain, για εφαρμογή σε σχολεία με πολλά ΣΕΠΕΗΥ
Σύνδεση των σταθμών εργασίας στο Domain
Δόμηση OUs από γραφικό περιβάλλον και τη γραμμή εντολών με έτοιμο script.
Δημιουργία πολιτικών ομάδων για χρήστες και σταθμούς εργασίας
i. Από γραφικό περιβάλλον (GPMC)
ii. Με εισαγωγή έτοιμων συνόλων ρυθμίσεων
iii. Αντίγραφα ασφαλείας πολιτικών
Πολιτικές Ομάδων για
i. Χρήστες
ii. Υπολογιστές
iii. Τα έγγραφά μου και Επιφάνεια Εργασίας
iv. Επιλογές ασφάλειας (Security Guide)
Διαχείριση Λογαριασμών
i. Διαχειριστικοί Λογαριασμοί
ii. Προσωπικοί Λογαριασμοί
iii. Κοινοί Λογαριασμοί
iv. Δημιουργία
1. Από γραφικό περιβάλλον
2. Από γραμμή εντολών (dsadd, ldifde, csvde)

Εργαλεία υποστήριξης και διαχείρισης

MMC consoles
Support Tools
Resource Kit Tools
Services
Event Logs

Απομακρυσμένη Πρόσβαση

ISA Server 2004

Εγκατάσταση
Διαμόρφωση
Έλεγχος ορθής λειτουργίας

Εγκατάσταση συνοδευτικού λογισμικού ΣΕΠΕΗΥ και υποστήριξή του (Windows Server 2003 και Windows 2000 Server)
1. Antivirus - Antispyware (εγκατάσταση, αυτόματη ανανέωση σε server & clients, κονσόλα παρακολούθησης)
\\olympos\public\files-4-ΥπευθύνουςΣΕΠΕΗΥ\Ενότητα 2\Ενότητα 2.2
2. Αντίγραφα Ασφαλείας (ghost δίσκου, ghost partition, δικτυακό ghost, δικτυακό recovery)
3. Update Server (policy)

Εγκατάσταση και διαχείριση ΣΕΠΕΗΥ με Ubuntu

\\olympos\public\files-4-ΥπευθύνουςΣΕΠΕΗΥ\Ενότητα 3\Ενότητα 3.2

1 Το μοντέλο των thin clients - Αρχιτεκτονική Edubuntu (LTSP) στα ΣΕΠΕΗΥ
2 Πλεονεκτήματα μειονεκτήματα χρήσης Edubuntu στα ΣΕΠΕΗΥ
3 Ολοκλήρωση Edubuntu με υπάρχον εργαστήριο αρχιτεκτονικής client - server βασισμένο σε MS-Windows
4 Εγκατάσταση Edubuntu server (minimum/recommended requirements, οδηγός εγκατάστασης, ελληνικά)
5 Minimum/Recommended requirements των PCs που λειτουργούν ως thin clients
6 Οδηγίες network boot (PXE, Κάρτες δικτύου με Boot Eprom, Etherboot & RomOMatic floppy/CD/USB-disk κλπ)
7 Λύσεις σε συχνά προβλήματα (πχ ανάλυση, υποστήριξη ήχου, γραφικών) - Ubuntu LiveCD
8 Το περιβάλλον διαχείρισης του Edubuntu (δημιουργία χρηστών, αναλύσεις οθόνης, logs, δικτυακές ρυθμίσεις, αναβαθμίσεις, εγκατάσταση εφαρμογών, printing, 3d desktop)
9 Χρήση υπηρεσιών Win2k3/WinXP περιβάλλοντος (remote desktop, πρόσβαση σε αρχεία / εκτυπωτές σε WinServer, Wine κλπ)
10 Αντιστοιχία εφαρμογών Edubuntu με εμπορικό λογισμικό
11 Αποτελέσματα μετρήσεων πιλοτικού έργου
12 Εγκατάσταση Ubuntu στο σταθμό εργασίας (στο σκληρό δίσκο) στο 2ο partition

Υποστήριξη Χρηστών ΣΕΠΕΗΥ και ΠΣΔ


Διαδικασία Υποστήριξης ΣΕΠ και ΠΣΔ
Κόμβος της Τεχνικής Στήριξης
Πληροφοριακό Σύστημα Helpdesk
Πληροφοριακό Σύστημα Κτηματολογίου
\\olympos\public\files-4-ΥπευθύνουςΣΕΠΕΗΥ\Ενότητα 9\Ενότητα 9.1
Βάση Σχολικών Μονάδων
\\olympos\public\files-4-ΥπευθύνουςΣΕΠΕΗΥ\Ενότητα 9\Ενότητα 9.2\Παρουσίαση βάσης σχολικών μονάδων ΠΣΔ

Υπηρεσίες ΠΣΔ

\\olympos\public\files-4-ΥπευθύνουςΣΕΠΕΗΥ\Ενότητα 4\Ενότητα 4.1

1. Δημιουργία δυναμικών ιστοσελίδων με χρήση cms (δημιουργία βάσης, προσθήκη – αφαίρεση περιεχομένου, προβολή δυναμικού περιεχομένου, τροποποίηση περιεχομένου της βάσης μέσω του web interface, εισαγωγή rss feeds)
\\olympos\public\files-4-ΥπευθύνουςΣΕΠΕΗΥ\Ενότητα 5\Ενότητα 5.1\Υπηρεσίες διάθεσης περιεχομένου ΠΣΔ
2. Δημιουργία περιοδικού του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.
3. Δημιουργία ιστολογίων (διαχείριση προσωπικού ιστολογίου, εισαγωγή embedded video, δημιουργία forums κλπ, επίδειξη επιτυχημένων ιστολογίων που έχουν δημιουργηθεί στο ΠΣΔ)
\\olympos\public\files-4-ΥπευθύνουςΣΕΠΕΗΥ\Ενότητα 4\Ενότητα 4.2\Υπηρεσία ιστολογίων
4. Σύγχρονη τηλεκπαίδευση – τηλεδιάσκεψη με το εργαλείο click 2 meet (ομαδική συζήτηση μέσω του click 2 meet ακολουθώντας τους κανόνες συμπεριφοράς/συνεργασίας σε περιβάλλοντα τηλεδιάσκεψης)
\\olympos\public\files-4-ΥπευθύνουςΣΕΠΕΗΥ\Ενότητα 5\Ενότητα 5.2\Υπηρεσία Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΠΣΔ
5. Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (δημιουργία μαθήματος με χρήση της υπηρεσίας e-learning του ΠΣΔ που βασίζεται στο ανοιχτό λογισμικό moodle, περιεχόμενο μαθήματος, διαγράμματα, τεστ, χρονοδιάγραμμα μαθήματος, διαχείριση μαθήματος, κλπ)
\\olympos\public\files-4-ΥπευθύνουςΣΕΠΕΗΥ\Ενότητα 5\Ενότητα 5.2\Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΠΣΔ
6. Κανονιστικά θέματα χρήσης λιστών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
\\olympos\public\files-4-ΥπευθύνουςΣΕΠΕΗΥ\Ενότητα 4\Ενότητα 4.2\Κανονιστικά θέματα χρήσης λιστών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου


Created by nektaris. Last Modification: Τετάρτη 12 of Δεκέμβριος, 2012 12:59:16 EET by nektaris. (Version 14)

Επικοινωνία

Νεκτάριος Γκέκας
24630 55644

Χαράλαμπος Ζαραφίδης
24630 20366

plinetptol at dide.koz.sch.gr

Καραζάνου 7, 50200 Πτολεμαΐδα

Βοήθεια - Helpdesk
Δίκτυο & Υπηρεσίες ΠΣΔ
801 11 801 81

ΚεΠληΝεΤ Πτολεμαΐδας Κοζάνης
Ρομποτική - Δράσεις - Χάρτης